Overheid wil carbon footprint van sportvelden verkleinen


In opdracht van Plantum en het Productschap Akkerbouw verdiepte Blonk Milieuadvies uit Gouda zich vorig jaar in de milieu-impact van sportvelden. Het bracht onder andere de totale CO2-emissie van het veld tijdens zijn levenscyclus in kaart, vanaf de teelt en verwerking van het benodigde graszaad tot en met aanleg, onderhoud en renovatie. Bij goed onderhoud is gras een duurzaam en milieuvriendelijk product. Zo legt een voetbalveld jaarlijks veel CO2 vast uit de lucht. In discussies over natuurlijk gras versus kunstgras kan dat pleiten voor natuurlijk gras, wat Vitagro uiteraard toejuicht. Instrumenten om de milieu-impact van een sportveld te minimaliseren
liggen vooral in het onderhoud, zoals beperkt  gebruik van minerale meststoffen en  onderhoudstrategieën die brandstof besparen.

Minder uitspoeling en onderhoud
Producten die de uitstoot van CO2 helpen verlagen zijn onder andere de meststoffen van Bio-Trio, DCM,Haifa en Mivena en graszaden van Eurograss.
• Mivena anorganische, harsgecoate meststoffen op basis van ureum hebben de hoogste opnameefficiëntie door gecontroleerde afgifte en minimale uitspoeling. Met minder meststoffen haalt u minimaal vergelijkbare resultaten.
• Bio-Trio levert langzaam werkende, organische meststoffen van plantaardige oorsprong. Het
productieproces draait volledig op zonne-energie (CO2-neutraal) en vraagt weinig water. De meststoffen zijn verpakt in PE-zakken.
• Haifa anorganische meststoffen, langzaamwerkende en gecoate meststoffen passen perfect in
duurzaam terreinbeheer. Zij beperken de uitspoeling van nutriënten en de uitstoot van CO2 die
voortvloeit uit bemestingsactiviteiten. Bovendien bevorderen deze meststoffen de kwaliteit en
weerbaarheid van sportvelden, golfbanen, recreatievelden en groenstroken, ondanks een lagere
bemestingsfrequentie.
• DCM levert een brede range organische meststoffen die langzaam vrijkomen en nauwelijks uitspoelen. Hiermee bespaart u op bemestingsgiften en onderhoudsbeurten.
• Eurograss levert o.a. SV7 Maxima. Dit sportgrasmengsel van topklasse heeft een hoge bespelingstolerantie, een snelle vestiging en een trage lengtegroei. Dat staat garant voor minder maaien en vegen.

De brochure ‘Gras is echt groen’ bevat een samenvatting van het onderzoek en is digitaal beschikbaar op www.plantum.nl en www.kennisakker.nl. Voor meer informatie over dit onderwerp kunt u contact opnemen met een van onze productspecialisten.

Comments are closed.