Heeft u ze al zien vliegen?


Deze vraag klinkt misschien raar, maar we doelen op rozenkevers. Eind mei waren ze volop actief. Het is nu dus hoog tijd om uw greens, tees en sportvelden te beschermen tegen hun vraatzuchtige nageslacht. Terranem® is daarvoor bij uitstek geschikt. Dit biologische preparaat werkt specifiek tegen engerlingen, maar laat het overige bodem leven ongemoeid.

Werking

Terranem® is een natuurlijk preparaat met larven van het insectenparasitaire aaltje Heterorhabditis bacteriophora. Het is zeer effectief tegen engerlingen van de rozenkever (Phyllopertha horticola) en werkt ook tegen de larven van Serica brunnea, Hoplia spp. en mestkevers uit het geslacht Aphodius. Na verspuiting over het gewas zoeken de aaltjes actief naar de engerlingen en dringen zij deze binnen, waar zij zich voeden met het inwendige van hun gastheer. Geïnfecteerde engerlingen verkleuren van wit/beige naar roodbruin en sterven binnen enkele dagen.

Terranem is 100% duurzaam en beschermd uw bodemleven en bevat geen schadelijke stoffen, waar toekomstige generaties mee belast kunnen worden.

Toepassing

Stel door bemonstering eerst vast welke engerlingen zich in de zode bevinden. Belucht de graszode en bevochtig deze de avond voor toepassing met 5 tot 10 mm water. Bevochtig de zode kort voor de behandeling opnieuw en verspuit daarna de aaltjes over het gras. Doe dit bij voorkeur bij donker weer en vermijd direct zonlicht. Regen de aaltjes na toepassing in met 2-5 liter water per m2. De ideale bodemtemperatuur is 14 tot 33 ˚C. Houd de grond tot twee weken na toepassing vochtig. Bij zware plaagdruk kan een tweede behandeling na 3-4 weken wenselijk zijn.

Biologisch en veilig
Terranem is een biologisch middel zonder nevenwerking tegen andere insecten. Het geeft hierdoor geen schade aan het microbiële leven.

Vitagro adviseert

Uw Vitagro adviseur helpt u graag aan een maximaal resultaat en kan u deskundig adviseren over de juiste bestrijdingsmethode met Terranem®. Maak er gebruik van en neem desgewenst vandaag nog contact op!

Comments are closed.