Beperk de bemesting en onderhoud, zaai MaaiMinder


Vitagro introduceert onderhoudsvriendelijke mengsels voor openbaar groen en sport

Beperk de bemesting en onderhoud, zaai MaaiMinder

Veredelingsbedrijf en zaadproducent DSV heeft een nieuw, onderhoudsvriendelijk graszaadmengsel ontwikkeld dat zijn naam eer aandoet: het MaaiMinder mengsel voor openbaar groen. Het is bij uitstek geschikt voor plaatsen waar sierwaarde belangrijk is, maar waar maaien en bemesten ongewenst of in beperkte mate mogelijk zijn, zoals parken en groenstroken langs wegen en watergangen.

Het MaaiMinder mengsel van DSV bevat diverse grassoorten, die elkaar perfect aanvullen. Engels raaigras kiemt vlot en zorgt voor een snelle vestiging, veldbeemd geeft een sterke zode en vormt ondergrondse uitlopers. Veldbeemd is ook erg wintervast en zorgt onder koude omstandigheden voor het behoud van een gezonde en stevige mat.
Het mengsel bevat daarnaast twee soorten roodzwenk, dat ook onder schrale omstandigheden goed kan gedijen. Bij afnemende voedingsniveaus neemt roodzwenk geleidelijk de positie over van Engels raaigras. Omdat roodzwenk trager groeit, zal er minder vaak gemaaid hoeven worden.

Samenstelling

Vitagro MaaiMinderHet DSV MaaiMinder mengsel bestaat uit de volgende toprassen:
10% Engels raaigras (Vitellius)
20% Veldbeemd (Limousine en Parsifal)
20% Roodzwenk gewoon (Ursula en Dorianna)
50% Roodzwenk uitlopervormend (Jasperina)

 

 

 

Extensief beheer

Het traag groeiende MaaiMinder mengsel leent zich bij uitstek voor plaatsen waar extensieve bemesting en extensief beheer wenselijk zijn. Een startbemesting met Bio Preseed 10-10-0 ondersteunt de eerste fase van het groeiproces. Daarna kan bemesting doorgaans achterwege blijven.

 

 

 

Wilt u meer weten over dit mengsel? Vraag ernaar bij uw Vitagro adviseur.

Comments are closed.