Bio-Trio meststoffen met glans geslaagd voor STRI duurtest


STRI heeft Bio-Trio meststoffen ruim 2,5 jaar uitvoerig getest op hun waarde voor voetbal velden. Deze onafhankelijke, Britse onderzoek- en adviesorganisatie heeft 70 experts in dienst en is o.a. actief voor FIFA en UEFA. STRI is een gezaghebbende autoriteit op het gebied van aanleg, onderhoud en renovatie van sportvelden in de ruimste zin van het woord.

Bio-Trio Vitagro

De in Engeland uitgevoerde duurproef liep van oktober 2010 tot mei 2013. Tijdens deze periode beoordeelde STRI de effecten van  Bio-Trio meststoffen in relatie tot de kwaliteit van voetbalvelden. Hierbij zijn diverse parameters onder de loep genomen, zoals grasbezetting, lengtegroei en kleurontwikkeling.

Goed tot zeer goed
In de testperiode werd voor grasbezetting een gemiddelde score van 80% gerealiseerd. Dit wijst erop dat de velden veel langer dan gebruikelijk in goede conditie blijven. Bemesting met Bio Pre-Seed 10-10-0+HF+10 op een veld waar niet werd doorgezaaid resulteerde zelfs in een score van Naamloos-393%. Met andere woorden: bij doorzaai in combinatie met Bio Pre-Seed is beduidend minder graszaad nodig. Ook op graskleur scoorden de Bio-Trio meststoffen onverdeeld hoog, met een gemiddelde van 8,3.

Minder maaien
Positieve eigenschappen van Bio-Trio meststoffen zijn onder andere hun lange duurwerking en geleidelijke omzetting in voor de plant opneembare componenten. Dit resulteert in een rustige en gelijkmatige groei, zonder grote pieken en dalen. Als gevolg daarvan is de noodzaak om met Bio-Trio bemeste velden frequent te maaien een stuk kleiner.

In de wetenschap dat de gemiddelde score voor een jaarrond goed sportveld 7 bedraagt, mag Bio-Trio met recht trots zijn op de uitstekende scores op alle criteria.

Naamloos-2

Comments are closed.