Bio-Trio

Home » Bio-Trio

TOP KWALITEIT & DUURZAAM GEBRUIK

Wanneer je Nederland overziet valt op hoe groen ons land is ; landbouwgronden, bossen, stadsgroen en natuurgebieden kenmerken het beeld. En hoewel de natuur er zorg voor draagt dat planten groeien, bloeien en groen zijn, hebben groengebieden die zijn ingericht voor het gebruik door en voor mensen extra aandacht nodig. Sportparken, golfbanen en stadsgroen zijn een lust voor het oog en functioneren optimaal door de inzet van vakmensen en kwaliteitsproducten.

Zoals de kennis en kunde van professionals steeds in ontwikkeling zijn, zo worden ook de eisen aan de producten die zij gebruiken steeds aangescherpt. Vooral op het gebied van bemestingsproducten gaan de ontwikkelingen snel, met name omdat we inzien dat naast effectiviteit en efficiëntie, duurzaamheid en milieu van het grootste belang zijn voor de gebruikers van de groengebieden en de natuur zelf.

Kwaliteit.

Vanuit de wetenschap dat hoogwaardige ingrediënten, effectieve recepturen en innovatieve technologie de kwaliteit van een meststof bepalen, heeft Bio-Trio haar milieuvriendelijke meststoffen ontwikkeld die de bodemstructuur blijvend verbeteren. De Bio-lijn bevat drie pijlers : hoogwaardige organische eiwitten, een chloor-arm chemisch deel en zeoliet.

Onze toewijding aan kwaliteit vertaalt zich naar bemestingsproducten die daardoor duurzaam, milieu- en gebruikersvriendelijk zijn. Bio-Trio producten bevatten uitgekiende en zorgvuldig geselecteerde ingrediënten van de hoogste kwaliteit die een gezonde bodem en een gezond plantenleven garanderen.

Duurzaamheid, milieu en de gebruiker.

De producten van Bio-Trio zijn duurzaam omdat ze:
✓ Gecontroleerd voedingselementen afgeven;
✓ Minimaal uitspoelen;
✓ Geen dierlijke mest bevatten;
✓ Een langere werkingsduur (80-110 dagen) hebben;
✓ Vele spoorelementen bevatten;
✓ Hoogwaardige eiwitten bevatten;
✓ Zeoliet, in grove fractie homogeen verwerkt in meststof, bevatten;
✓ Grondstoffen een tweede leven geven.

De Bio-Trio producten zijn milieuvriendelijk omdat:

✓ De meststoffen CO2-neutraal zijn en volledig op zonne-energie worden geproduceerd;
✓ Het productieprocedé een minimum aan water vraagt en ook verder milieubewust wordt uitgevoerd;
✓ De meststoffen in PE-zakken zijn verpakt;
✓ De minimale uitspoeling van voedingsstoffen onze bodems, open wateren en riolen niet extra belast.

Bio-Trio producten zijn gebruikersvriendelijk omdat:

✓ De Bio-lijn zorgt voor een gelijkmatige, evenwichtige en langdurige groei. Dit resulteert in minder vaak bemesten, een geringer aantal maaibeurten en minder vegen van maaisel;
✓ Het zeoliet vocht uit de omgeving aantrekt, waardoor het mestkorreltje direct week wordt. De meststof heeft geen directe bewatering nodig om snel, maar geleidelijk, uiteen te vallen en zo direct opneembaar te zijn voor de plant;
✓ Het soortelijk gewicht van de meststof voor een gelijkmatig, breed strooibeeld zorgt en minder windgevoelig is. Professionals kunnen hierdoor snel grotere oppervlakten bemesten;
✓ De meststoffen geen water bevatten.

Service en deskundig advies.

Door innovatieve oplossingen te combineren met méér dan 60 jaar ervaring met organische meststoffen, geeft Bio-Trio aan haar klanten een voorsprong op weg naar een duurzamere toekomst.

Bio-Trio is trots dat haar producten in Nederland worden gedistribueerd door Vitagro B.V. De adviseurs van Vitagro ontvangen regelmatig training en worden vanuit Bio-Trio bijgestaan wanneer dat wordt gevraagd. Aldus kan de gebruiker van Bio-Trio producten er altijd van op aan dat hij/zij deskundig terzijde wordt gestaan.

Comments are closed.