DynaSeed coating voor een betere opkomst van veldbeemd


Dit jaar is DynaSeed geïntroduceerd. Deze speciale zaadcoating ondersteunt de genetische kracht van trager kiemende grassoorten zoals Veldbeemdgras, die daardoor sneller en uniformer opkomen. DSV Zaden past DynaSeed o.a. toe op het topras Limousine, dat deel uitmaakt van het  nieuwe sportveldmengsel Maxima DynaSeed.

DynaSeed is een nieuwe, uitgebalanceerde zaadcoating met biologische en minerale componenten.
Steenmeel bewaakt de vochthuishouding van het kiemende zaad en levert belangrijke mineralen, waardoor de opkomst vlotter enuniformer verloopt. Humuszuren ondersteunen het kiemproces. Toegevoegde micronutriënten tenslotte compenseren eventuele tekorten in de toplaag tijdens de opkomstfase.

Nieuw SV-mengsel: Maxima DynaSeed
Met drie Veldbeemdrassen voor sportvelden in de top 6 van de Grassen GidsNederland. De DynaSeed technologie wordt toegepast op het topras Limousine. En Limousine DynaSeed vinden we terug in het sportmengsel Maxima DynaSeed. Dit mengsel bevat alle toprassen van het bekende SV 7 Maxima, inclusief de wereldwijde nr. 1 Engels raaigras Eurodiamond en het al genoemde Limousine Veldbeemdgras. Het enige verschil is dat de zaden van Limousine voor het nieuwe mengsel zijn gecoat met DynaSeed. Ook Maxima Dynaseed bevat 75% Engels raaigras en 25% Veldbeemdgras.

Beter concurreren
Veldbeemdgras heeft uitstekende eigenschappen, maar snelle kieming hoort daar helaas niet bij. Door de in vergelijking met Engels raaigras lange kiemperiode (2-4 weken) en de trage aanvangsgroei blijft de veldbeemdbezetting vaak achter bij de verwachtingen en wordt deze grassoort soms volledig verdrongen door Engels raaigras.

Een DynaSeed zaadcoating verbetert de concurrrentiepositie van Veldbeemdgras aanzienlijk, zowel tegenover onkruiden zoals straatgras als binnen het toegepaste mengsel. In mengsels met snelle kiemers zoals Engels raaigras kan Veldbeemdgras wel een extra duwtje gebruiken. DynaSeed zorgt daarvoor, wat de gebruikers verzekert van een sterkere grasmat.

Positieve reacties
De belangstelling voor het dit jaar geïntroduceerde Maxima DynaSeed is groot. Op sportcomplexen van meerdere gemeenten zijn er al velden mee ingezaaid, zowel bij renovatie als doorzaai. Blijkens de tot nu toe enthousiaste reacties van gebruikers is het nieuwe mengsel een schot in de roos.

Gras_vitagro

Comments are closed.