Een mooiere mat is haalbaar en betaalbaar


Een groeiend aantal sportveldbeheerders past Granucote® en Granupermanent® meststoffen toe van Mivena. Beide zijn voorzien van een slimme harscoating, die tal van voordelen biedt. In de aanloop naar het nieuwe groeiseizoen is het goed om daar nog eens bij stil te staan.

Granucote® CRF, Granupermanent® CRF en Granupermanent Universal® CRF bevatten alle voedingselementen om een grasmat optimaal te laten presteren. Naast stikstof (N), fosfor (P) en kalium (K) zorgen magnesium (Mg), ijzer (Fe) en mangaan (Mn) voor een gezonde ontwikkeling van het gras, zowel boven- als ondergronds. De unieke harscoating breekt traag af, waardoor de  voedingstoffen gecontroleerd vrijkomen. Dit beperkt de uitspoeling van kostbare nutriënten, voorkomt plantstress en staat garant voor een rustige groei. Het resultaat is een weerbare, gezonde en vooral prachtige grasmat, die minder onderhoud vergt.

Kosten besparen

Meststoffenproducent Mivena investeert voortdurend in productinnovaties die beter renderen en het milieu ontzien. Harsgecoate meststoffen maken bemesting op maat haalbaar en betaalbaar. Want ook dat aspect telt mee in de beheerskeuzes. Door hun gecontroleerde afgifte en minimale uitspoeling bieden ze de hoogste opname efficiëntie. Hierdoor kunt u met minder meststoffen minimaal vergelijkbare, vaak zelfs beter resultaten halen dan in het verleden. Gecoate meststoffen resulteren ook in arbeidsbesparing. Er zijn minder correctiegiften nodig en vanwege de rustige, constante groei hoeft er bij een gelijke maaifrequentie minder maaisel te worden geveegd en afgevoerd. Desgewenst kunt u de frequentie verlagen.

Duurzaam beheer

Granucote en Granupermanent passen uitstekend in een beleid dat gericht is op duurzaam beheer. Er spoelen minder nutriënten uit en de EC in de wortelzone blijft door de gecontroleerde afgifte duidelijk lager. Dat bevordert het bodemleven en komt zowel de vitaliteit van het wortelgestel als de weerbaarheid van de grasplant ten goede. U zult merken dat de gevoeligheid van de mat voor  zwakteschimmels en andere problemen vermindert, waardoor u minder chemische bestrijdingsmiddelen nodig heeft.

Vitagro_mivena

Comments are closed.