Euro Grass

Home » Euro Grass

Vitagro – Euro Grass.

Achter Euro Grass staan klinkende namen met een rijke historie en een schat aan praktijkervaring:

Deutsche Saatveredelung (DSV), Hunsballe Fro en Zelder. Sinds 2003 richten deze bedrijven zich onder de naam Euro Grass volledig op de veredeling en zaadteelt van recreatie- en voedergrassen. Euro Grass is het resultaat van een gezamenlijke visie op kwaliteit en toegevoegde waarde. Die kwaliteit ziet u terug in uitstekende rassen en grasmengsels voor sportvelden, gazons, golfbanen, openbaar groen en veehouderij. En in concrete adviezen en diensten om uw bedrijfsvoering te optimaliseren. Euro Grass wil toevoegde waarde bieden die een maximaal rendement oplevert voor de klant. Dit komt tot uiting in een duurzame en hoogwaardige grasmat, in goede scores op milieuaspecten en in lagere onderhoudskosten.

Een natuurlijke grasmat is gezond en veilig voor de gebruikers en is goed voor het milieu. Door voortdurende innovatie en vernieuwing bieden kweekbedrijven natuurlijke grasoplossingen voor Sport, gazon en andere toepassingen. Ieder jaar worden nieuw ontwikkelde rassen vergeleken met de reeds opgenomen rassen in de Grasgids. De potentiële rassen worden meerdere jaren onder zware omstandigheden getest om er zeker van te zijn dat nieuwe rassen uit de Grasgids ook in de praktijk goed presteren.

De rassen van Euro Grass scoren al jaren uitstekend in de grasgids. Deze rassen vormen de basis van professionele grasmengsels die Euro Grass aanbiedt voor: Sport, Gazon, Openbaar Groen en Golf.  Zo heeft Euro Grass de nummer 1 engels raairas Eurodiamond ontwikkelt. Samen met het vertrouwde en kwalitatief sterke ras Vesuvius vormt de SV7 Maxima de perfecte combinatie voor sportvelden.

Video Eurograss

Comments are closed.