Grass-Care maakt sportvelden winterklaar


In de winter zijn sportvelden onderhevig aan extreme weersomstandigheden, zoals vorst en overmatige neerslag. Een aangepaste bemesting in het najaar met DCM Grass-Care zorgt ervoor dat het gras goed afhardt en diepgroen de winter doorkomt.

DCM Grass-Care (NPK 6-3-20 + 3 MgO + 0,1 % Fe (EDTA)) maakt uw voetbalvelden winterklaar. De stikstofopbouw in deze speciale formule ondersteunt de groei van de grasmat tot de winter begint, maar geeft geen sterke groeiprikkel. De belangrijkste component van Grass-Care is de langdurig werkzame kalium (K), die onmisbaar is voor het afharden van de grasmat. De extra magnesium en het ijzerchelaat zorgen ervoor dat het gras zijn diepgroene kleur versterkt en behoudt. Goed afgehard, diepgroen gras is weerbaarder tegen extreme weersinvloeden en ziekten en zal in het voorjaar sneller uit de startblokken komen.

Zeer homogeen
DCM Grass Care is geformuleerd als Minigran® granulaat. De fijne, gebruiksvriendelijke korreltjes laten zich zeer homogeen verstrooien, ondersteunen een rustige en evenwichtige groei en geven het gras een gezonde, diepgroene kleur. 250 kg volstaat om een voetbalveld van 7.800 m2 in de juiste conditie te brengen om de winter goed te doorstaan.

Bekalken
Het najaar is ook het aangewezen moment voor de jaarlijkse kalkgift. DCM Groen-Kalk® heeft zich bewezen als een betrouwbaar product om de zuurgraad (pH) van de bodem op het juiste niveau te brengen en de calciumvoorraad aan te vullen. Beide factoren zijn van belang om verzuring en mosgroei te voorkomen, het bodemleven op peil te houden en een luchtige structuur te behouden. Dit laatste draagt sterk bij aan de algehele groeicondities van het veld en aan een vlotte afvoer van hemelwater. In de meeste gevallen is een najaars- of wintergift van 400 kg Groen-Kalk® per veld van 7.800 m2 voldoende om de bodem- en veldconditie op het gewenste niveau te krijgen. Bij een zeer lage of relatief hoge pH kan een hogere of lagere dosering wenselijk zijn. Uw Vitagro account manager adviseert u hier graag over. Velden Vitagro

Comments are closed.