Haifa – Greenpower

Home » Haifa – Greenpower

Duurzaam bemesten met Greenpower

Milieu en duurzaamheid

Milieu en duurzaamheid zijn belangrijke begrippen in onze huidige samenleving.
Zeker bij het bemesten van onze sportvelden, golfterreinen en openbaar groen is bemesten met
maximale duurzaamheid en minimale milieubelasting een must!
Bemesten met Greenpower meststoffen is duurzaam omdat:
✓ Door het gebruik van gecoate meststoffen spoelen elementen als stikstof (N) en kalium
(K) veel minder uit dan bij het gebruik van conventionele landbouwmeststoffen
(uitspoelingsonderzoeken NOC-NSF).
✓ Gewasbescherming begint met een optimale voeding. Een goede voeding zorgt voor
een sterkere grasmat, die minder gevoelig is voor ziektes, stress en schade.
✓ Verminderde CO2 belasting doordat bemesten met Greenpower leidt tot:
✓ Minder vaak bemesten
✓ Minder vaak maaien
✓ Minder transport van maaisel
Conclusie: Bemest uw sportvelden, golfterreinen en openbaar groen met de Greenpower
meststoffen van Haifa.

Droogte management

De laatste jaren worden we geconfronteerd met langere droogte periodes, die vaak worden
opgevolgd door stortbuien. De dagelijkse praktijk leert ons dat in geval van een tekort aan
water, de kwaliteit van het gras achteruit gaat en de grasmat haar groene glanzende kleur
verliest (droogtestress)Uit proefresultaten blijkt duidelijk dat de bron van kalium (K) van belang is om dedroogtestress te beperken. Kalium afkomstig uit kaliumnitraat laat in de kritieke zomerperiodeeen betere droogtetolerantie dan kaliumsulfaat.

Bemestingsplan

Bij het maken van een bemestingsplan zijn o.a. de volgende variabelen belangrijk:
✓ Verhouding N : K Naast de hoeveelheid nutriënten is de verhouding tussen stikstof
(N) en kalium (K) zeer belangrijk voor het verkrijgen van een kwalitatief
hoogwaardige grasmat. De optimale verhouding tussen de elementen is afhankelijk van
de groeicyclus van de grasplant. De meststoffen in de Haifa Greenpower lijn zijn hier
speciaal op afgestemd.
✓ Afgiftesnelheid van de meststoffen De nutriënten in snelwerkende minerale
meststoffen zijn direct beschikbaar voor de plant. De afgifte van de nutriënten uit de
Haifa GreenPower meststoffen volgen de behoefte van de graszode, wat resulteert in
een zo efficiënt mogelijke bemesting.
✓ Kaliumbron Kalium is naast stikstof zeer belangrijk voor de grasplant. Het zorgt voor
een sterke donkergroene grasplant die ziekten, droogte en betreding beter verdraagt.
Diverse kaliumbronnen zijn in de markt te onderscheiden: kaliumnitraat, kaliumsulfaat
en kaliumchloride. Kaliumnitraat onderscheidt zich van andere bronnen door zijn
volledige oplosbaarheid als gevolg van de synergie tussen kalium en stikstof. Bij lage
bodemtemperaturen is kalium uit kaliumnitraat veel beter opneembaar dan deze uit de
andere kaliumbronnen. Dit garandeert ook een opname van dit zeer belangrijke
element in minder groeizame periodes. Bovendien leidt kaliumnitraat niet tot een verhoging van het sulfaatgehalte in de bodem. Een te hoog sulfaatgehalte in de bodem kan problemen zoals ‘Black Layer’ veroorzaken, een zwarte, zuurstofloze laag in de bodem. De meststoffen uit de Haifa
GreenPower lijn zijn allen op basis van kaliumnitraat.

Productwijzer

Het GreenPower meststoffen programma bestaat uit een Multigreen Magic-lijn en een
Multigreen Classic-lijn. Deze productlijnen zijn samengesteld op basis van jarenlang
onderzoek in het onderzoeksstation Landlab in Italië.

Multigreen Classic

De Multigreen Classic-lijn is ontwikkeld voor alle soorten grasvelden. Multigreen Classic
bevat alleen gecoate stikstof (N). Door het grotere gehalte aan niet omhulde
voedingselementen heeft Multigreen Classic een snellere startwerking.
Multigreen Classic formules:

Multigreen classic

Multigreen Magic

De Multigreen Magic-lijn is ontwikkeld voor alle soorten grasvelden die een hoog niveau van
onderhoud en kwaliteit vragen. Multigreen Magic bevat naast gecoate stikstof (N) ook gecoate
kalium (K). Door het hogere gehalte aan omhulde voedingselementen heeft Multigreen Magic
een langere werkingsduur voor een rustige en gelijkmatige groei.

Multigreen Magic formules:

Multigreen Magic

Comments are closed.