Interview met Peter Van Rosmalen Van Kessel Sport en Cultuurtechniek


“Wij hechten aan meedenkende, betrouwbare leveranciers”

Hoofduitvoerder Peter van Rosmalen van Van Kessel Sport en Cultuurtechniek verdeelt zijn tijd tussen kantoor en bezoeken aan opdrachtgevers en projecten in heel Nederland. Het werk ter plaatse wordt meestal geleid door twee uitvoerders, op wie hij blindelings kan vertrouwen. Vertrouwen is ook een belangrijke overweging bij de leverancierskeuze. Om die reden heeft het bedrijf al vele jaren een hechte relatie met Heigo/Vitagro.

Na 33 jaar werken bij Gebroeders van Kessel, waartoe Van Kessel Sport en Cultuurtechniek behoort,  staat Peter van Rosmalen nog steeds graag in het veld. Het kantoorwerk heeft in de loop der jaren wel de overhand gekregen. “Iemand moet het werk managen en in dit geval ben ik dat”, zegt hij gelaten. “Waar het om gaat is dat we als team goede resultaten neerzetten. Dat gaat ons gelukkig nog steeds goed af.”

Sportcomplexen en daktuinen
De cultuurtechnische dienstverlener realiseert jaarlijks zeer uiteenlopende projecten, waaronder de aanleg van sportcomplexen en parken, beplanting in woonwijken en de aanleg van daktuinen. Het bedrijf verzorgt ook de groenvoorziening in Dierentuin Emmen, die dit jaar grondig wordt opgeknapt.

Terrein- en groenonderhoud zit eveneens in de portfolio, hoewel Van Kessel daarbij in toenemende mate samenwerkt met lokale hoveniers.

“De zogenaamde ‘schoffelbestekken’ maken we al jaren niet meer”, ligt de hoofduitvoerder. “Wij richten ons primair op aanleg  en renovatie, inclusief cultuurtechnische onderhoudswerkzaamheden zoals dressen en bezanden. Daarvoor hebben we alle machines en specialisten in huis, verdeeld over twee locaties. Werkzaamheden zoals maaien, schoffelen en snoeien worden meestal lokaal uitbesteed. Plaatselijke hoveniers zijn daar beter op ingericht en kunnen meestal sneller schakelen. Wat we doen, doen we graag zo goed mogelijk.”

Aanbestedingen
Het opstellen en uitvoeren van goede bestekken vergt nauwe samenwerking met externe partijen, waaronder Vitagro en Heigo. Vitagro is voor Van Kessel één van de vaste leveranciers voor meststoffen en bodemverbeteraars. De aanbesteding daarvoor vindt vaak op projectbasis plaats. Van Rosmalen: “Samen met de opdrachtgever bespreken we de verschillende aanbiedingen, waarna we een keuze maken. Daarbij gaat het beslist niet alleen om  de prijs, hoewel de budgetten steeds knellender worden. We kijken ook naar de kwaliteit van het bestek in relatie tot de wensen van de klant.”

Als voorbeeld noemt de hoofdaannemer zeven sportcomplexen in Waalwijk, die de afgelopen jaren allemaal groot onderhoud kregen. Vitagro had niet het goedkoopste bemestingsplan opgesteld, maar kreeg de opdracht desondanks toebedeeld.

“Joffrey van Rossum heeft het bestek met verve gepresenteerd en onderbouwd”, licht Van Rosmalen toe. “Zowel de opdrachtgever als ik had er een goed gevoel bij. Waalwijk was bereid om te investeren in duurzaamheid en het plan voorzag in langzaam vrijkomende organische meststoffen en in bodemverbetering. We hebben het volgens plan mogen uitvoeren en de velden liggen er prachtig bij. De doelgebieden moeten we nog met enige regelmaat bijwerken, maar dat weet je op voorhand.”

Bij een goed bestek, leveringen conform specificaties en daadwerkelijke betrokkenheid van de leverancier is een bescheiden meerprijs meestal van ondergeschikt belang, stelt de Gelderlander vast. “De bereidheid om mee te denken en een stap extra te zetten, heb ik bij Vitagro en Heigo altijd geproefd. Dat was al zo toen Peter Goossens ons aanspreekpunt was en Joffrey zet die lijn voort. Ik hoop dat het zo blijft, want zonder betrouwbare partners kunnen ook wij onze kwaliteitsbelofte niet altijd waarmaken. ”
Vitagro

Comments are closed.