Inzet op bodembalans pakt goed uit in Nijmegen


Ingebed tussen bosrijke stuwwallen en het open rivierenlandschap van Maas en Waal ligt Nijmegen. De oudste stad van ons land telt 14 sportparken met 40 natuurgrasvelden en 15 kunstgrasvelden. “De diversiteit aan grondsoorten is een factor om rekening mee te houden”, zegt vakopzichter sportvelden Anton Derks. “Een goede bodembalans is het halve werk.”

Anton Derks: “De slechte velden zijn al zichtbaar beter geworden”

Anton Derks is al acht jaar verantwoordelijk voor het beheer van de Nijmeegse sportvelden. Sinds de gemeente vanwege noodzakelijke stadsuitbreiding de Waalsprong maakte en Lent annexeerde, liggen die voor een deel ook op de noordoever van de rivier. Nijmegen heeft een gevarieerde bodemgesteldheid met stuwwallen in het oosten, die overgaan in zandgronden en – nog lager – onvervalste rivierklei. “Ieder sportpark vergt zijn eigen aanpak en ook daarbinnen zie je verschillen”, zegt de vakopzichter. “Dat heeft consequenties voor de bemesting, voor het al dan niet beregenen én voor de keuze van grasmengsels.” Op het gebied van meststoffen hebben Nijmegen en Vitagro een lange historie. De afgelopen vier jaar kocht de beheerder hier ook de grasmengsels in. “Voorheen wisselden we vaak van leverancier”, blikt hij terug. “We gebruiken zo’n 3.000 kg graszaad per jaar en wie dat voor de laagste prijs kon leveren, kreeg de order. Dat hing samen met de starre begroting waarbinnen wij moesten werken. Vier jaar geleden verhuisden we naar een andere dienst en kreeg ik meer vrijheid om met budgetten te schuiven. Daardoor kan ik me wat meer op de lange termijn richten.”

Bodembalans verbeterd
Een aspect dat daarbij extra aandacht krijgt, is de bodembalans. “Daarmee bedoel ik met name de verhouding tussen kalium, calcium en magnesium”, licht de beheerder toe. “Die is erg bepalend voor een evenwichtige opname van voedingsstoffen door de grasplanten. Een overmaat van het ene element gaat ten koste van de opname van een ander element. Op advies van Bas van Dijk hebben we daar de laatste drie jaar beter op gelet. Uit de analyses bleek dat de hoeveelheid opneembaar magnesium op een aantal plaatsen te laag was, waardoor de bodem in onbalans was. Dat corrigeren we nu door aan de basisbemesting in het voorjaar kieseriet toe te voegen. Dat heeft goed uitgepakt; de slechtste velden liggen er nu duidelijk beter bij.” Het bemestingsschema bestaat grofweg uit Mivena Granucote 30-5-6 in het voorjaar, Haifa Multigreen 23-24-10 in de zomer en Granucote 5-0-22 in het najaar. Derks: “Afhankelijk van de omstandigheden en weersverwachting starten we bij een dagsom van 300 tot 350 °C. Ik kies bewust voor gecoate meststoffen vanwege de goede duurwerking en de geringe uitspoeling. Het werkt een stuk efficiënter en het is beter voor het milieu.”

SV7 Maxima en SV7 Maxima-Dynaseed
De vakopzichter sportvelden is zeer tevreden over de grasmengsels SV7 Maxima en SV7 Maxima Dynaseed, die de laatste jaren consequent zijn gebruikt. “Voor de kwalitatief betere velden gebruiken we Maxima. Voor de velden met een wat minder goede conditie is Dynaseed zeer geschikt. Het veldbeemdzaad in dat mengsel krijgt een speciale voorbehandeling en coating, waardoor het sneller opkomt en beter kan concurreren met het Engels raaigras. Het aandeel veldbeemd is daardoor van meet af aan hoger en blijft ook langer op peil.” Juist de wat mindere velden hebben daar baat bij, omdat de grasmat daardoor minder snel uitgespeeld raakt. Veldbeemd is een erg sterke grassoort, maar wordt tijdens de opkomst vaak voorbijgestreefd door het snellere raaigras.

Naamloos-1

Comments are closed.