Met Bio Spring kan het voorjaar vitaal beginnen


Om uw sportveld na de winter vlot te laten herstellen en in een goede conditie te krijgen, is het belangrijk dat u een meststof gebruikt die snel werkt bij lage bodemtemperaturen. Bio Spring 18-3-3+2 MgO+10 Zeoliet is daar speciaal voor ontwikkeld.

Alle meststoffen van Bio-Trio hebben door de uitgekiende samenstelling een zeer lage C/N-ratio. Daardoor werken zij ook goed bij lage bodemtemperaturen. Wanneer de bodem na bemesten nog langere tijd koud blijft, is dat voor Bio-Trio meststoffen geen probleem dankzij de zeer lage uitspoelingscoëffi ciënt, die een werkingsduur garandeert tot wel 110 dagen. Het unieke karakter van Bio-Trio meststoffen vloeit uiteraard ook voort uit de consequente keuze voor hoogwaardige ingrediënten, die overigens vrij zijn van dierlijke mest.

Bio Spring141211_Bio-spring_Vitagro
Bio Spring is een complete, langzaam vrijkomende organisch minerale meststof met een hoog aandeel stikstof, aangevuld met P, K, MgO en zeoliet. Een vroege voorjaarsgift zorgt voor een snel herstel en een rustige, constante ontwikkeling van de grasplanten. Bio Spring voedt de planten en vult de voorraad bodemmineralen aan, die door winterse erosie en uitspoeling is afgenomen. Dit stimuleert de bodembiologie en draagt bij aan een gezonde, vitale en weerbare grasmat.

Onafhankelijk getest
Bio Spring is uitgebreid getest door STRI, het onafhankelijke en internationale onderzoeks instituut voor sportvelden en “appointed consultants for FIFA and UEFA”. De resultaten tonen aan dat Bio Spring een uitermate geschikte meststof is voor toepassing na de winter. Ook onder koude condities laat Bio Spring een duidelijke verbetering zien van het grasbestand, de bladkleur en de vitaliteit van de planten.

Citaat van Dr. D.Lawson PhD, Senior Research Offi cer STRI (UK): “My opinion of the Bio-Trio fertiliser range is that they have worked very well with regard to release of nitrogen for the maintenance of football turf, growth, and resilience to football wear.”

BIO_Spring2

Comments are closed.