Mivena

Home » Mivena

Anno 2013 staat duurzame ontwikkeling stevig op de agenda van Nederlandse overheden, bedrijfsleven en maatschappelijke organisaties. Dat gevoel van urgentie vertaalt zich in de aandacht voor duurzaamheid in tal van beleidsstukken. Het vertaalt zich ook in de ontwikkeling van een duurzame bedrijfsvoering zoals het duurzaam bemesten van sportvelden, golfterreinen en openbaar groen.
Mivena Holding B.V., producent van onder andere hars omhulde meststoffen heeft zich met deze technologie gepositioneerd te streven naar maximale kwaliteit en minimale milieubelasting.

Mivena Holding B.V. is continu bezig de kwaliteit en duurzaamheid van haar producten te optimaliseren. Jaarlijks worden er door ISA Sport in Papendal proeven gedaan met Mivena producten. Doel van deze proeven zijn om de efficiëntie, werkingsduur en kwaliteit van de producten te testen.
De demoproeven worden verder beoordeelt op groei, kleur en densiteit van de grasmat.

Ook in Engeland bij het opleidingsinstituut voor greenkeepers Reaseheath College worden jaarlijks proeven gedaan met Mivena producten. Interessant aan deze proeven is onder andere de klimatologisch verschillende omstandigheden ten opzichte van Nederland te testen.

Bij harsgecoate meststoffen wordt de uitspoeling van voedingselementen tot een minimum beperkt.
Door de uitspoel gevoelige elementen te coaten met hars krijgt deze meststof een mooiere afgifte en een betere efficiëntie in gebruik van meststoffen

In de praktijk kunnen we daarom met gecontroleerd vrijkomende meststoffen tot 50% minder stikstof gebruiken met minimaal dezelfde resultaten.

Het gecontroleerd vrij laten komen van voedingselementen zorgt voor een meer uniforme groei, een meer uniforme kleur en een beter weerbare grasmat. Bijkomend voordeel is ook dat er geen pieken in groei zijn waardoor maaisel tot een minimum wordt beperkt ten opzichte van traditionele meststoffen.

Bijna alle Mivena producten voor sport, golf en openbaar groen zijn voorzien van de spoorelementen magnesium, ijzer en mangaan. Deze spoorelementen hebben een positief effect op de opname van voedingselementen wat zorgt voor een nog efficiënter meststof gebruik.

De gecoate producten van Mivena zijn verkrijgbaar in verschillende werkingsduren variërend van 2/3 tot 8/9 maanden.
Hierdoor kan men afhankelijk van bodemtoestand en intensiteit van bespeling werken met een 1,2 of 3 maal bemestingsconcept. Het aantal strooibeurten wordt hiermee aanzienlijk verlaagd wat een positief effect heeft op het milieu.

Waarom Mivena?

✓ Minder milieubelasting door gecontroleerde afgifte voedingselementen.
✓ Minder kilogrammen meststoffen door betere efficiëntie Mivena producten.
(minder uitspoeling)
✓ Minder strooi-, maai- en veegbeurten door gecontroleerde afgifte.
✓ Spoorelementen magnesium, ijzer en mangaan zorgen voor betere efficiëntie overige voedingselementen.
✓ Harscoating Mivena producten 100% biologisch afbreekbaar.
✓ Voor iedere moment van het jaar een optimale bemesting.
✓ Meer dan 25 jaar ervaring in bemesting van sport en groen.

Comments are closed.