Mix Green Plus organische zomerbemesting voor golfbanen


Met de samengestelde meststof Mix Green Plus levert DCM® een uitstekend product voor organische zomerbemesting van recreatiegrassen. Dankzij de complete samenstelling geven de  hoogwaardige, fijne Minigran® korrels snel een egale, diepgroene kleur met behoud van een rustige, evenwichtige groei. Een toegevoegde wetting agent bevordert de werkingsefficiëntie van de meststof en vermindert de gevoeligheid van de grasmat voor droogtestress.

DCM® Mix Green Plus is een samengestelde organische NPK meststof met magnesium, ijzer en 2% toegevoegde wetting agent. De uitgebalanceerde samenstelling (NPK 10-3-7 + 2 MgO + 0,15 Fe  (EDTA)) leent zich bij uitstek voor de zomerbemesting van golfbanen, sportvelden en gazons. Dankzij de langzame, gecontroleerde afgifte zorgt Mix Green Plus 6-8 weken lang voor een rustige, evenwichtige groei en een gelijkmatig maairegime. Het magnesium en ijzer geven de grasmat een blijvende, diepgroene kleur.

Het Intro®-effect
De toegevoegde wetting agent (2%) verbetert zowel het indringen als de binding van vocht in de dcmtoplaag, alsmede de werkingsefficiëntie van de meststof. Het biedt vooral toegevoegde waarde op waterafstotende en verdichte gronden, waarop grasplanten vaak blootstaan aan droogtestress. DCM noemt deze heilzame eigenschappen, die resulteren in een egalere groei en intensere kleur van de grasmat, het Intro®-effect.

Organische stof
Ook het hoge organische stofgehalte (37%) van de meststof draagt positief bij. Het verhoogt
het humusgehalte in de toplaag, wat gunstig is voor het bodemleven, de waterhuishouding en
de inworteling van de grasplanten Bovendien komen de voedingselementen uit organische
stof geleidelijk vrij, waardoor ze minder snel uitspoelen en er effi ciënter kan worden
bemest. DCM Mix Green Plus wordt geleverdin zakken van 25 kg.

Comments are closed.