Najaarsbemesting cruciaal voor vitale start in het voorjaar


In het najaar is het van groot belang dat sportvelden de juiste voeding krijgen om vitaal de winter door te komen en in het voorjaar gezond en sterk te kunnen starten. Met Bio Autumn en Bio Kali bereidt u het gras op de best denkbare wijze voor op het gure en donkere winterseizoen. Deze meststoffen bevatten alle benodigde voedingsstoffen – inclusief sporenelementen – in de juiste verhoudingen en verhogen de CEC-waarde van de grond.

In de winter staat de groei van het gras opeen lager pitje en moet het bestand zijn
tegen lage temperaturen, bovengemiddeldeneerslag en sneeuw. Bovendien is het gras in
deze periode extra vatbaar voor schimmelaantastingen.Om het gras af te harden en
de voedingsbalans af te stemmen op de behoeften in dit lastige jaargetijde, draait
het bij de najaarsbemesting vooral om de volgende elementen: kalium (K), magnesium
(Mg) en ijzer (Fe).De specifieke najaars meststoffen Bio Autumn6-3-20(+3)+1 Fe+10 Zeo en Bio Kali 2-0-20+10 Zeo bevatten deze essentiële voedingsstoffen in hoge mate. Vanwege de afnemende groeisnelheid is stikstof in het najaar van ondergeschikt belang. Om die reden bevatten beide meststoffen met respectievelijk 6 en 2% relatief weinig stikstof.

Méér dan alleen kalium en ijzer

Het najaar is ook een goed moment om de bodemvoorraad sporenelementen aan te vullen.
Voldoende sporenelementen zijn, net als kalium, magnesium en ijzer, zéér belangrijk;
samen beschermen zij de grasplanten tegen koudestress, schimmelaantastingen en de
nadelige gevolgen van betreding. Bio-Trio meststoffen bevatten naast de voornoemde
elementen een ruime hoeveelheid sporenelementen, zoals B, Mo, Co, Cu, Ca, Si,
Mn, S, Zn, Mg, Fe. Bio Kali bevat daarnaast extra veel zwavel (minimaal 18%). Planten
hebben dit nodig voor de aanmaak van aminozuren en eiwitten en voor stevige celwanden.

Langere werking, hogere CEC

De sporenelementen in Bio-Trio meststoffen zijn afkomstig uit twee bronnen: gesteenten
en organisch materiaal. Sporenelementen uit organisch materiaal worden relatief snel
vrijgemaakt, terwijl sporenelementen uit gesteenten langzamer en gedurende langere
tijd beschikbaar komen. Hierdoor zijn deze meststoffen zeer effectief en efficiënt, en
werken zij 20 tot 40% langer dan concurrerende gelijkaardige producten. Proeven door de onafhankelijke Engelse onderzoeksinstelling STRI onderstrepen dat de juiste herfstbemesting zéér belangrijk is voor de grasbezetting en kleur van het veld. Analyses tonen aan dat na één bemesting met Bio-Trio zeoliet houdende meststoffen zowel de hoeveelheid sporenelementen als de CECwaarde van de bodem significant toenemen.

Najaarsbemesting cruciaal voor vitale start in het voorjaar

Comments are closed.