Openbaar groenmengsels

Home » Producten » Graszaden » Openbaar groenmengsels

Vitagro_Openbaar_groen
Euro Grass onderscheidt sier-, speel- en schaduwgazons. De mengsels voor siergazons zijn vooral geselecteerd op kleur, dichtheid van de zode en fijn blad. Bij speelgazons ligt de nadruk op betreedbaarheid. Schaduwmengsels bevatten voornamelijk grassoorten met een goede betredingstolerantie onder schaduwomstandigheden.De graszaadmengsels voor de hovenier van Euro Grass bestaan uit de beste rassen afkomstig uit de Grasgids. Voor elke toepassing de beste keuze voor de hovenier die echt voor kwaliteit gaat.

DSV – Openbaar Groenmengsel

<p><span style="color: #ffffff;">Stikstofbinding en opbrengst</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;">+ zeer snelle vestiging</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ wintervaste grasmat</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ goede zodevormer</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ hoge droogtetolerantie</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ hoge opbrengst</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ stikstofbinding door klaver</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;"><strong>Samenstelling</strong></span><br /><span style="color: #ffffff;">Aandeel&nbsp;&nbsp; &nbsp;Soorten</span><br /><span style="color: #ffffff;">40% &nbsp;&nbsp; &nbsp;engels raaigras (Rassenlijst 2013)</span><br /><span style="color: #ffffff;">25% &nbsp;&nbsp; &nbsp;veldbeemdgras</span><br /><span style="color: #ffffff;">15% &nbsp;&nbsp; &nbsp;roodzwenkgras met fijne uitlopers</span><br /><span style="color: #ffffff;">10% &nbsp;&nbsp; &nbsp;roodzwenkgras met forse uitlopers</span><br /><span style="color: #ffffff;">10% &nbsp;&nbsp; &nbsp;witte cultuurklaver</span><br /><span style="color: #ffffff;">Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;"><strong>Teeltadvies</strong></span><br /><span style="color: #ffffff;">Zaaizaadhoeveelheid&nbsp;&nbsp; &nbsp;Inzaai: 1,25 kg/100m2 doorzaai: 1,00 kg/100m2</span><br /><span style="color: #ffffff;">Gebruiksdoel&nbsp;&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp; Inzaai/doorzaai</span><br /><span style="color: #ffffff;">Toepassing&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dijken voor beweiding of hooien</span></p>

D1-Dijken-voor-beweiding_hooien
Technisch Beschrijving

<p><span style="color: #ffffff;">Zeer veelzijdig inzetbaar, waar sierwaarde ondergeschikt is</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;">+ breed inzetbaar mengsel</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ verschillende bemesting niveaus mogelijk</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ na enkel weken bedekking alsnog herstel</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ snelle opkomst</span><br /><span style="color: #ffffff;">+ geschikt voor verschillende bodemsoorten van klei tot zand</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;"><strong>Samenstelling</strong></span><br /><span style="color: #ffffff;">Aandeel&nbsp;&nbsp; &nbsp;Soorten</span><br /><span style="color: #ffffff;">10% &nbsp;&nbsp; &nbsp;engels raaigras</span><br /><span style="color: #ffffff;">30% &nbsp;&nbsp; &nbsp;veldbeemd</span><br /><span style="color: #ffffff;">30% &nbsp;&nbsp; &nbsp;roodzwenkgras met fijne uitlopers</span><br /><span style="color: #ffffff;">30% &nbsp;&nbsp; &nbsp;roodzwenkgras met forse uitlopers</span><br /><span style="color: #ffffff;">Indien een ras niet meer beschikbaar is wordt een ander, zoveel mogelijk gelijkwaardig ras gebruikt.</span><br /><br /><span style="color: #ffffff;"><strong>Teeltadvies</strong></span><br /><span style="color: #ffffff;">Zaaizaadhoeveelheid&nbsp;&nbsp; &nbsp;Inzaai: 2,50 kg/100m2 doorzaai: 1,00 kg/100m2</span><br /><span style="color: #ffffff;">Gebruiksdoel&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Inzaai/doorzaai</span><br /><span style="color: #ffffff;">Toepassing&nbsp;&nbsp; &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; Dijken bij weinig onderhoud/bemesting</span></p>

R1-Recreatieterreinen
Technisch Beschrijving

DLF –  Openbaar Groenmengsel

Samenstelling: 15% Westerwolds raaigras (grasveldtype) 50% Roodzwenkgras forse uitlopers 10% Roodzwenkgras gewoon 15% Veldbeemdgras 10% Struisgras gewoon Toepassing: • Bermen/taluds en dijken met snelle aanslag Eigenschappen: • Super snelle start • Bestrijdt erosie • Weinig onderhoud • Zouttolerant Zaaiadvies: 100-125 kg/ha

BTK 1100 Master
Technisch Beschrijving

Comments are closed.