Organische meststoffen

Home » Sportvelden » Organische meststoffen

Organische meststoffen zijn samengesteld uit natuurlijke grondstoffen van plantaardige of dierlijke oorsprong. Micro-organismen in de bodem zetten deze geleidelijk om tot opneembare voeding voor de plant. Een gevarieerd en actief bodemleven is daarmee een belangrijke schakel tussen bodem en plant.

Organische meststoffen bevorderen het bodemleven en verbeteren de bodemstructuur. Door de geleidelijke omzetting vindt er nauwelijks uitspoeling plaats en kan de plant de aanwezige voedingstoffen maximaal benutten. Organische meststoffen versterken het natuurlijke evenwicht. De organische kringloop is erg belangrijk voor gezonde, onderhoudsarme grasvelden en groenstroken. Alle producten van Bio-Trio en DCM ondersteunen dit proces.

Sportvelden – Bio-Trio

Bio Spring is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 18-3-3+2 MgO + 10% zeoliet). Bio Spring heeft door een uitgebalanceerde samenstelling een snel groei effect en een lange nawerking. Bio Spring kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen en openbaar groen. Bio Spring bevat 10% zeoliet. Door toevoeging van zeoliet aan de organische meststof: verbetert de bodemstructuur vermindert de uitspoeling van meststoffen versnelt de inworteling van planten is de meststof geurarm wordt water geabsorbeerd. Rijk aan sporenelementen

BIO SPRING
18+3+3+2+10
25KG
Technisch Beschrijving

Bio Pre-Seed is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met Humifirst (NPK 10-10-0+ HF + 10% zeoliet). Bio Pre-Seed heeft dankzij het goed opneembare fosfaat, ook bij gronden met een hoge pH-waarde, in combinatie met Humifirst een snel groei effect in wortelontwikkeling en herstel van speelschade. Bio Pre-Seed kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud, aanleg en herstel van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons, het leggen van graszoden en openbaar groen. Rijk aan sporenelementen

BIO PRE-SEED
10-10-0+HF+10
25KG
Technisch Beschrijving

Bio Sport is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 10-4-6+3 MgO + 10% zeoliet). Bio Sport geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei. Bio Sport kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen. Rijk aan sporenelementen

BIO SPORT
10+4+6+3+10
25KG
Technisch Beschrijving

Bio Summer is een geurarme, stofvrije samengestelde organische meststof met magnesium (NPK 7-6-12+4 MgO + 10% zeoliet). Bio Summer geeft door een uitgebalanceerde samenstelling een gelijkmatige groei en kan ook gebruikt worden in de warmste periode van het jaar. Bio Summer kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van sportvelden, golfbanen, heesters, tuinen, gazons en openbaar groen. Rijk aan sporenelementen

BIO SUMMER
7+6+12+4+10
25KG
Technisch Beschrijving

Bio Autumn is een geur arme, stof vrije samengestelde organische meststof met magnesium en ijzer (NPK 6 - 3 - 20 + 3 MgO + 1% EDTA + 10% zeoliet) . Bio Autumn geeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en ijzer, een garantie voor het goed afharden van planten in het najaar. Bio Autumn geeft de hele winter door een donker groene kleur door de combinatie van magnesium en ijzer. Bio Autumn kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud van onder andere sportvelden, golfbanen , gazons en openbaar groen. Rijk aan sporenelementen

BIO AUTUMN
6+3+20+3+1FE+10
25KG
Technisch Beschrijving

ORG MIX P.

ORG MIX P.
2+20+0
25 KG
Technisch Beschrijving

Bio Kali is een geurarme, stofvrije enkelvoudige organische meststof (NPK 2-0-20 + 10% zeoliet), rijk aan snel en langzaamwerkend deel kali. Bio kali heeft een lange nawerking door een uitgebalanceerde samenstelling. Bio Kali vermindert stressfactoren. Bio Kali kan uitstekend worden toegepast bij onderhoud en aanleg van onder andere, sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen. Rijk aan sporenelementen

ORG MIX K.
2+0+20+10
25 KG
Technisch Beschrijving

Basic F is een geurarme , stofvrije samengestelde organische mes t stof (NPK 16 - 4 - 7 +4 MgO ) . Basic F 16 - 4 - 7 +4 MgO heeft door de goede samenstelling een snelle groei start, gelijkmatig groei en een lange nawerking. Basic F 16 - 4 - 7 +4 MgO is ideaal voor de meest uiteen - l opende toepassingen van onderhoud en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen, gazons en openbaar groen.

BASIC F
16+4+7+4Mg0
25KG
Technisch Beschrijving

Basic S port Plus is een geur arme , stof vrije samengestelde organische mes t stof met magnesium (NPK 9 - 3 - 12 + 3 MgO ) . Basic S port Plus g eeft door een uit ge balanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige groei . Basic S port Plus kan uitstekend worden toegepast bij onder houd en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen , gazons en openbaar groen.

BASIC SPORT PLUS
9+3+12+3
25KG
Technisch Beschrijving

Basic Fall is een geur arme, stof vrije samengestelde organische mes t stof met magnesium (NPK 5 - 5 - 20 + 3 MgO ) . Basic Fall g eeft door een uitbalanceerde samenstelling met veel kalium en magnesium , een garantie voor het goed afharden en kleur van planten in het najaar. Basic Fall kan uitstekend worden toegepast bij o nderhoud van onder andere sportvelden, golfbanen , gazons en openbaar groen.

BASIC FALL
5+5+20+3Mg0
25KG
Technisch Beschrijving

Org Mix 2+ . is een stof vrije en geurarm e 100% organische mes t stof (NPK 6 - 5 - 10 +4 MgO ) . Org Mix 2 . g eeft door een uit ge balanceerde samenstelling een gegarandeerde gelijkmatige en langdurige groei en is derhalve ide aal als zomer - voorraad bemesting voor sportvelden . Het b odemleven draagt zorg voor de geleidelijke vrijstelling van voedingselementen en de uitspoeling van de voedingselementen is tot een minimum beperkt . Org Mix 2 . kan uitstekend worden toegepast bij onder houd en aanleg van onder andere sportvelden, golfbanen, tuinen , gazons en openbaar groen.

ORG MIX 2+.
6+5+10+4+Mg0
25KG
Technisch Beschrijving

Comments are closed.