SV7 Maxima zet kroon op tees


Aan Golf & Countryclub Heiloo leverde Vitagro dit jaar diverse grasmengsels en gecoate meststoffen. Baancommissaris en voormalig groenprofessional Piet Bras laat zich niet zomaar iets aanpraten. Hij is tevreden over de resultaten, maar meent dat hier en daar nog wat beter kan. “Daar ga ik graag over in gesprek, zowel met Vitagro als met onze eigen mensen.”

Als voormalig bloembollenkweker en verkoper van meststoffen, graszaden en  gewasbeschermingsmiddelen mag je Piet Bras met recht een groenprofessional noemen. Het is dus niet verwonderlijk dat het bestuur van Golf & Countryclub Heiloo hem in 2003 het beheer toevertrouwde over de stelposten voor baanonderhoud. Als baancommissaris is hij de aangewezen sparringpartner voor het team van greenkeepers dat de baan onderhoudt. “Ik praat meestal liever met hoofdgreenkeepers dan met andere baancommissarissen”, geeft hij toe. “Voor veel mensen is het commissariaat een erebaantje, dat leuk staat op een c.v. Van baanonderhoud hebben de
meesten echter weinig verstand, de goeden niet te na gesproken.”

Sterk en kort te maaien

Bras hecht meer waarde aan kwaliteit dan aan de laagste prijs. Om die reden gebruikt hij bij
voorkeur Granucote meststoffen en kiest hij soms grasmengsels die afwijken van het gangbare
beeld. Zo liet hij tien tees in het voorjaar doorzaaien met SV7 Maxima, dat overwegend op sportvelden in gebruik is. “Het is een mooi en sterk mengsel, dat een snelle opkomst laat zien en kort is te maaien”, licht hij toe. “Aan die verwachting voldoet het. Verder moet je over tees niet heel ingewikkeld doen.”

Roodzwenk op greens

Meer aandacht ging uit naar de greens. Verdeeld over voor- en najaar is daar 100% roodzwenk gezaaid. Over de kiemkracht in het voorjaar had Bras geen klagen, maar het duurde vrij lang voor er een goede zode lag. “Ik weet echter dat er na het zaaien niet is gerold, wat de trage opkomst ook kan verklaren. Het resultaat is echter perfect en de leden zijn er content mee. Toch vraag ik me af of dat gespreid zaaien nou echt beter is. Daar wil ik nog eens over doorpraten met Jan IJmker.” Voor de roughs koos Bras een mengsel van rood- en hardzwenk. “Van struisgras zijn we
jaren geleden al afgestapt”, zegt hij. “Dat krijgt op deze schrale zandgrond te snel last van schimmel. Dit mengsel bevalt ons echt stukken beter.”

Comments are closed.