Terracottem maakt bunkerranden sterker en mooier


Bunkerranden zijn dikwijls zeer gevoelig voor droogte. Dit uit zich in verschraling  en verdroging van grasranden en kan gepaard gaan met schade door afkalving. De bodemverbeteraar Terracotten kan de gevoeligheid van bunkerranden aanzienlijk verminderen, blijkt uit praktijkproeven en projecten waaraan Vitagro heeft meegewerkt.

Op golfbanen zijn vooral bunkerranden gevoelig voor droogte en instabiliteit. Door Terracottem tijdens de aanleg of renovatie van de bunker door het zand voor de randen te mengen, verkrijgt men een bunkerrand die veel meer en langduriger water vasthoudt en zowel dieper als intensiever doorworteld raakt door het gras. Het resultaat laat zich raden: een sterkere en stabielere bunkerrand, bekroond met kerngezond gras dat beter bestand is tegen verdroging. De dosering van TerraCottem Is 125 gram per m2 of 1,5 kilogram per m3

Award winner

Terracottem is een complexe bodemverbeteraar in granulaatvorm met twintig werkzame componenten, die water en voedingstoffen binden, voedingstoffen leveren en de lucht/waterhuishouding en stabiliteit van de grond duurzaam verbeteren. Het stimuleert het bodemleven en bevordert een gezonde ontwikkeling van planten. Terracottem kan 40 keer zijn eigen gewicht aan water opnemen. Het product is ontwikkeld aan de Universiteit Gent en ontving in 2007 de Engelse Waterwise Marque.Vitagro_TerraCottem

Comments are closed.