Trianum-P biedt meerwaarde voor (GEO) golfbanen


In de golfwereld maken biologische bestrijding en ziektepreventie een opmars door. De biologische plantversterker Trianum-P van Koppert Biological Systems, wereldmarktleider in biologische bestrijding, heeft zich op dat gebied al ruimschoots bewezen. Dit preparaat lijkt bij uitstek interessant voor tees en greens van GEO banen.

Trianum-P is een biologische plantversterker op basis van sporen van de schimmel
Trichoderma harzianum. Het vergroot de weerbaarheid van de plant tegen stress door
ziektedruk en suboptimale bemesting, watergift en klimaatomstandigheden. Bovendien
verhoogt het de nutriëntenopname door de plant. Het wortelstelsel en de bovengrondse
plantendelen kunnen zich hierdoor sterker ontwikkelen, waardoor het gewas uniformer
wordt en de gewasstand verbetert.Vitagro_Koppert_LogoWerking
Na verspuiten over het gras kiemen de sporen en koloniseert het mycelium de wortels van de plant. Die heeft daar baat bij, want het mycelium concurreert met bodempathogenen om ruimte en nutriënten en onderdrukt daarmee hun ontwikkeling. De schimmel heeft dus een preventieve, indirecte werking op bodempatho genen. De schimmel kan voorts de oplosbaarheid van anorganische voedingsstoffen verhogen, waardoor deze voor de plant beter opneembaar zijn.

Toepassing en dosering
Trianum-P werkt goed bij een bodemtemperatuur van 10 tot 34°C en een pH van 4-8,5. Voor een optimaal effect is het belangrijk bijtijds te beginnen en maandelijks aan te gieten tot vier weken voordat de bodemtemperatuur weer onder de 10°C daalt. De adviesdosering voor tees en greens bedraagt 15 gram per 100 m2 (suspenderen in 100 liter water). Bij volgende toepassingen volstaat 15 gram per 100 m2. Voor een eerste toepassing of intensief betreden en bemaaide grasoppervlakken wordt in de zomer en herfst vaak een dosering van 30 g per 100 m2  aangehouden. Bij doorzaaien kunt u Trianum-P mengen met graszaad in een dosering van 125 gram per 50 kg graszaad.

Aansprekend
Trianum wordt geleverd als spuitpoeder in zakken van 500 gram. Volgens productspecialist Jan Ymker is het middel zeer interessant voor GEO banen. “Met een geringe investering in Trianum-P geven GEO banen een verdere invulling aan het realiseren van natuur- en milieuvriendelijk beheer. Het werkt onder andere tegen sneeuwschimmel en tegen dollar spot. Het advies is om eind maart te starten en tot en met september maandelijks 1,5 kg Trianum-P per hectare toe te passen.”

Golfbaan Vitagro

Comments are closed.