Vitagro – DCM

Home » Vitagro – DCM

DCM: uw groene partner

DCM produceert sinds meer dan 30 jaar organische meststoffen, bodem-verbeteraars en kwaliteitspotgronden. Sinds haar oprichting, is de firma DCM uitgegroeid tot Belgische marktleider in organische meststoffen en speelt ze ook op Europees vlak een voortrekkersrol inzake bodemvruchtbaarheid, bemesting en substraten.

De expertise is gegroeid vanuit de professionele tuinbouwsector en werd dankbaar vertaald naar aanleg en onderhoud van sportvelden en golfterreinen. Deze kennis bleek tevens van onschatbare waarde voor aanleg en onderhoud van openbaar groen, gazons, groente- en siertuinen.

Een centraal gegeven in de bedrijfsfilosofie van DCM is kwaliteit, zowel in producten als in service en advies. Dankzij onderzoek en praktijkervaringen en mede door de eigen productielijn is DCM in staat u een breed assortiment producten aan te bieden in functie van de hedendaagse behoefte.
Daarmee is DCM gegroeid tot de groene partner bij uitstek voor tuinbouwers (groente-, sier- en fruitteelt, boomkwekerij…), tuinaanleggers, hoveniers, gemeentes, sportverenigingen, tuincentra en vele tuinliefhebbers, groot en klein.

DCM Organische Meststoffen in MINIGRAN: onderzoek bewijst vele voordelen voor sportvelden.

Behalve de samenstelling van de meststof, is voor grassportvelden ook de vorm van de meststofkorrel van groot belang. Een aangepaste korrelgrootte is een absolute vereiste voor een homogene verdeling op sportvelden en golfterreinen.
Specifiek hiervoor heeft DCM een nieuw productieproces ontwikkeld en kan DCM als enige een organische meststof produceren in een uniek micro-granulaat: MINIGRAN.
Tot 60 % betere verdeling
Recente wetenschappelijke proeven uitgevoerd door AgroLab (Merelbeke, België, 2003) tonen aan dat door het gebruik van organische meststoffen in MINIGRAN® de variabiliteit van de hoeveelheid meststoffen daalt met 60 % t.o.v. het gebruik van een klassieke korrel, en met 45 % t.o.v. een kruimelmeststof. Met andere woorden, bij een toepassing met MINIGRAN® wordt een betere en homogenere verdeling van de meststoffen verkregen.

Deze proeven verklaren de talrijke positieve praktijkervaringen met DCM Organische Meststoffen in MINIGRAN® op grassportvelden en golfterreinen. Sportveldbeheerders melden ons dat de betere verdeling nadien ook te zien is in een perfect egaal groeiende grasmat en in een homogene graskleur (geen vlekkenpatroon).

Wordt niet opgeraapt bij het maaien

Klassieke meststoffen kunnen door de zuigkracht van een grasmaaier gedeeltelijk opgezogen worden en dus samen met het grasmaaisel afgevoerd worden. Met DCM meststoffen in MINIGRAN® is dit niet het geval, doordat ze dieper in het gras vallen en veel sneller aanslaan op de bodem (een beetje dauw of bodemvocht is voldoende). Dit vermijdt dat de meststoffen uiteindelijk ergens anders terecht komen dan waarvoor ze bedoeld waren, en verhoogt de efficiëntie van de toegepaste hoeveelheid meststoffen.

Snellere startwerking met dezelfde lange nawerking

Proeven in verband met de werkingscurve van meststoffen hebben aangetoond dat met MINIGRAN® een betere startwerking behaald wordt. Bij gebruik van DCM organische meststoffen in MINIGRAN® reageert het gras daarom sneller op de toegepaste bemesting (kleur- en groeieffect), en dit met behoud van de lange werkingsduur (75 tot 100 dagen).

Betere fosforwerking

Met DCM organische meststoffen in MINIGRAN® komt tot dubbel zoveel fosfor ter beschikking voor de planten in vergelijking met een kruimelvorm, en dit het meest uitgesproken gedurende de eerste 40 dagen. Aangezien fosfor een belangrijk voedingselement is voor een goede beworteling, verklaart dit waarom met DCM in MINIGRAN® een betere beworteling en dus ook een sterkere grasmat bereikt wordt.

Perfect strooibaar met alle professionele meststofstrooiers

Strooiproeven uitgevoerd door fabrikanten van meststofstrooiers tonen aan dat met MINIGRAN® een perfect strooibeeld geeft (zie grafiek). Ook werd vastgesteld dat een stofarme toepassing mogelijk is. Let wel, indien gestrooid wordt met een meststofstrooier met maalroerder, is het verwijderen van deze roerder aangewezen. Door de mechanische wrijving zou toch een bepaalde fractie stof kunnen ontstaan.

Comments are closed.