Bodemanalyses

Bodem-en-wateranalyses

Voor een gezonde ontwikkeling moeten planten over de juiste voedingstoffen beschikken. Omdat de bemestingstoestand van de bodem van jaar tot jaar en van seizoen tot seizoen verandert, is het verstandig om op gezette tijden bodemanalyses uit te voeren. Meestal gebeurt dat één- of tweejaarlijks, voorafgaande aan een belangrijke bemestingsronde. Op basis van de analyseresultaten kan men voor een langere periode een bemestingsplan opstellen.

Daarnaast is de kwaliteit van het gietwater van belang. Uit onderzoek blijkt dat die sterk varieert. Afhankelijk van de bron kan water meer of minder natrium, ijzer of andere stoffen bevatten en een hoge of lage zuurgraad hebben. Wanneer de kwaliteit te wensen overlaat, kan het zinvol zijn om een andere waterbron te overwegen.

Vitagro kan de bemonstering van bodem en water volledig verzorgen en laat de monsters in onafhankelijke, gespecialiseerde laboratoria analyseren. De uitslagen staan aan de basis van gedegen bemestingsadviezen, waarmee u de kwaliteit van uw grasmat of beplanting jaarrond op peil kunt houden.