DLF ProMaster SV7

ProMaster™ SV7 is het top graszaadmengsel voor de door en inzaai van sportvelden die aan de hoogste eisen moeten voldoen van professionele en amateur sporters. Veel fieldmanagers prefereren dit graszaadmengsel voor het groot onderhoud van de velden in de voorjaars- zomerperiode. Het graszaadmengsel is samengesteld uit de beste rassen van de Grasgids. Om de kieming te bevorderen is ProMaster™SV7 behandeld met een GrowMax™, natuurlijke planthormonen die de kieming van het graszaad bevorderen.
Samenstelling: 75% engels raaigras (sportveldtype), 25% veldbeemdgras (sportveldtype).
Toepassing: • Ideaal mengsel voor het groot onderhoud
Eigenschappen: • Snelle vestiging • Dichte mat • Snel herstel na de winterperiode • Bevat de allerbeste rassen van de GrasGids
Zaaiadvies:
Inzaai: 200-250 kg/veld.
Doorzaai: 100-125 kg/veld.

 

Categorieën: ,