Wordt u ook zo blij van een schitterende bloeiende berm? Is uw gemeente ook zo toe aan kleurrijke bloeiende bermen of heeft u hoekjes op sportparken die er bloeiend zoveel beter uitzien?
Schroom niet en laat u op maat adviseren door één van de productspecialisten van Vitagro. Naast een aantal standaard bloemen-/kruidenmengsels leveren wij ook maatwerk.

Bermen
De vele meters bermen die wij hebben in Nederland kunnen een positieve bijdrage leveren aan bijen en andere insecten. Door een ander beeld en daarbij behorend maaibeleid zal het aantal soorten bijen, vlinders en andere insecten toenemen en ontstaan er meer levenskansen. Ook zoogdieren en vogels zullen daarvan profiteren.

Dijken
Als belangrijkste doel heeft een dijk een waterkerende werking. Om deze reden moet een dijk te allen tijde groen en goed doorworteld zijn om erosie te voorkomen. Dit vraagt om een hoogwaardig mengsel van geselecteerde grassen en een toevoeging van bloemen-/kruidenzaden. Deze combinatie van veelal inheemse soorten zorgt ervoor dat er op het juiste moment voldoende voedsel beschikbaar is. Daarnaast bieden de gewassen nestgelegenheid voor bijen, vlinders en andere insecten. Ook is deze vegetatie erg waardevol voor vogels en met name kleine zoogdieren.

Eikenprocessierups
De eikenprocessierups is een enorm probleem in grote delen van Nederland. Wij kunnen een bloemen-/kruidenmengsel leveren dat een positief effect heeft door het aantrekken van natuurlijke vijanden van de processierups. Larven van bijvoorbeeld gaasvliegen, sluipwespen en wantsen etende rupsen. Ook worden er vogels aangetrokken die de rupsen op het menu hebben staan, zoals pimpel- en koolmezen, spechten en winterkoninkjes. Uiteraard moet dit mengsel in de buurt van (besmette) eiken worden gezaaid.

Wacht niet langer en ga voor eerlijk en professioneel groen!

Vitagro wilde bloemen